Politik

En trygg stadsdel för liv och rörelse

Jag vill se en levande stadsdel rik på caféer, kvartersrestauranger och promenadstråk. Våra grönområden ska vara Stockholmarnas uterum och våra kajer inbjudande och tillgängliga. Jag vill se en trygg stadsdel under dygnets alla timmar där det är enkelt att ta sig fram både till fots, med cykel, i kollektiv– trafiken och med bil.

 • Återställda P-avgifter så att det blir avgiftsfritt att parkera kvällar/ helger
 • Gatuunderhåll och snöröjning organiseras så att kollektivtrafik och övrig trafik fungerar med minimala störningar
 • Fler snedparkeringsplatser och garageplatser
 • Regelbunden städning, fler papperskorgar och bättre belysning
 • Nolltolerans mot illegala bosättningar och införa ett tiggeri– förbud
 • Fler ytor för spontan aktivitet, som boulebanor, lekplatser och hundrastgårdar
 • Enkelt att få serveringstillstånd och enkelt att mista vid misskötsel

En stadsdel med goda uppväxtvillkor och trygg ålderdom

Jag vill se en stadsdel vars verksamheter lägger grunden för goda uppväxtvillkor. Förskolan ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från början ska ges en stark grund att stå på. Hjärta och omtanke ska prägla äldreomsorgen så att människor ska känna livskvalitet genom hela livet.

 • Tillräckligt med förskole- och skolplatser ska säkerställas när stadsdelen växer
 • Rofyllda måltider som ger barnen möjlighet att utforska alla färger och smaker
 • Förskolans personal ges tid att stimulera varje barns unika intressen
 • Förskola och fritids som uppmuntrar till lek och rörelse
 • Äldreomsorgspersonal som hinner samtala med varje individ under dagen
 • Frihet att som äldre få välja vilken hjälp man vill ha och när
 • Maten på våra äldreboenden ska vara näringsrik och i möjligaste mån lagas på plats

En stadsdel för hälsa och välmående

Jag vill se en stadsdel som främjar den fysiska och psykiska hälsan för alla. Den psykiska ohälsan växer bland unga och den trenden behöver vändas. Därför behöver vi välfungerande skyddsnät för den som mår dåligt.

 • Socialtjänsten ska vara tillgänglig via internet för rådgivning och tidsbokning
 • Fler utegym som stimulerar till fysisk aktivitet
 • Fler uppmärkta motionsspår
 • Överlämningen mellan förskola och skola ska kvalitetssäkras för barn med särskilda behov
 • En närvarande elevhälsa vid varje skola
 • Tidigare insatser för barn och unga som mår dåligt

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *