Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skriver i Aftonbladet med MQ

Skriver idag i Aftonbladet tillsammans med representanter från MQ om varför vi ska tillåta surrogatmödraskap utan ersättning. I Sverige i dag hjälper vi ofrivilligt barnlösa på i stort sett alla sätt som går utom genom just surrogatmödraskap. Vi tillåter IVF, äggdonation, spermiedonation och en statlig utredning har även föreslagit att tillåta embryodonation. Det finns dock många som inte har en livmoder eller av medicinska skäl inte kan bära fram ett barn och då skulle altruistiskt surrogatmödraskap vara ett alternativ. Vid ett altruistiskt surrogatmödraskap utgår ingen ersättning till kvinnan som bär barnet.uistiskt surrogatmödraskap vara ett alternativ. Vid ett altruistiskt surrogatmödraskap utgår ingen ersättning till kvinnan som bär barnet.I Sverige lever redan i dag 100-tals barn som kommit till med hjälp av surrogatmödraskap utomlands. Men genom att göra altruistiskt surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan en transparent och förutsägbar process säkras för fler.Att bli förälder är ingen rättighet. Däremot är IVF-surrogatmödraskap en fantastisk möjlighet för annars barnlösa att bli föräldrar, när alla andra möjligheter är uttömda. Svenska barn kommer fortsätta att födas med surrogatmödraskap, men då i utlandet. Genom att göra altruistiskt men kontrollerat surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan vi skapa en trygg process här hemma, till fördel för alla inblandade.Att bli förälder är ingen rättighet. Däremot är IVF-surrogatmödraskap en fantastisk möjlighet för annars barnlösa att bli föräldrar, när alla andra möjligheter är uttömda. Svenska barn kommer fortsätta att födas med surrogatmödraskap, men då i utlandet. Genom att göra altruistiskt men kontrollerat surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan vi skapa en trygg process här hemma, till fördel för alla inblandade.

De som inte sökt asyl ska inte få ut bidrag

Skriver idag i Aftonbladet om den S-ledda majoritetens beslut att Stockholm ska betala ekonomiskt bistånd till papperslösa. För Moderaterna är ekonomiskt bistånd det yttersta skyddsnätet i samhället och ett kortsiktigt alternativ. Denna syn på ekonomiskt bistånd försvinner nu när den S-ledda majoriteten möjliggör bidragsutbetalningar till personer som inte har sökt asyl. https://www.aftonbladet.se/a/G1Gp4q

 

Nattvandring

Igår kväll/i natt har jag fått möjligheten att vara ute tillsammans med Stadsmissionens personal och besöka deras härbärgen, akutboenden och gått runt på Stockholms gator för att möta de hemlösa som sover ute. Att få sitta och prata med personer som lever ute och har tunga missbruk är otroligt intressant för att förstå vad vi från politiken kan göra för att försöka få människor bort från gatan. Det är slående hur många unga under 25 år som bor på våra härbärgen. Jag vill ge ett extra stort tack till Micke längst till höger som var med oss hela tiden för att visa vilka vi borde prata med. Hans historia berörde mig väldigt djupt, det är helt oacceptabelt att man kan bli utslängs som 15-åring och sedan leva ett helt liv i hemlöshet utan att få en ny chans till jobb och bostad. Det är dags för maktskifte!

 

Jag är orolig för att redan utsatta tjejer och killar får det ännu tuffare

I helgen intervjuades jag av P4 Radio Stockholm med anledning av det förändrade stödet till unga som prostituerar sig. Jag är orolig för att redan utsatta tjejer och killar får det ännu tuffare. Att hjälpa barn och unga bort från utsatthet är en av socialtjänstens vitigaste uppgifter. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6813699

 

Oväntat beröm

Att stå upp för hjälpen till barn och unga som prostituerar sig var för mig en självklarthet när ett beslut om att förändra Mikamottagningens verksamhet kom upp i Socialnämnden. Jag har pratat med personalen, med personer som har delat med sig av sina historier och med Tjejjourerna och jag kommer alltid stå på de utsatta tjejernas sida mot byråkratin. Blir glad över att det uppmärksammas från oväntat håll! https://www.etc.se/ledare/bara-en-moderat-stod-upp-mikamottagningen

 

Skriver i SvD om att ta bort politisk klåfingrighet inom socialtjänsten

Idag skriver jag i SvD om en av mina hjärtefrågor, att ta bort politisk klåfingrighet inom socialtjänsten. Inte inom något annat politiskt område fattas individbeslut på samma sätt som inom socialpolitiken. Verksamheterna ska styras via mål och budget, inte på basis av enskilda politikers godtycke. https://www.svd.se/m-politiker-facket-har-helt-ratt-om-individfragor

 

Nolltolerens mot oseriösa aktörer i socialtjänsten

Jag följer allt som händer i socialtjänsten även om jag är i Libanon denna vecka. Skriver därför idag med anledning av de skakande uppgifter om systematiska övergrepp som ska ha förekommit på flera HVB-hem. Enligt en anmälan har ungdomar våldtagits, misshandlats och tvingats delta i fester hemma hos anställda vårdare. Det är dags att skärpa granskningen av familjehem och HVB-hem. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7bK1o/oseriosa-aktorer-tjanar-miljoner-pa-hvb-hemmen

 

Studieresa i Libanon

Är otroligt glad över den studieresa jag får göra i Libanon tillsammans med 24 andra kommunpolitiker och tjänstemän från hela Sverige. Syftet är att besöka syriska och palestinska flyktingläger, ideella organisationer, politiska partier och svenska ambassaden för att bättre förstå vad människor som flyr till Sverige kommer ifrån. Libanon har tagit emot 1,5 miljoner flyktingar senaste åren och var tredje invånare är en flykting här – det ställer enorma krav på ett samhälle för att undvika kaos och konflikter.

 

Skriver i Aftonbladet

Antalet gatubarn ökar och det är dags att agera. För mig är det självklart att asylsökande ungdomar ska få juridiskt och socialt stöd, samt att de som får uppehållstillstånd ska få bästa möjliga hjälp att integreras. Men de som får avslag, inte söker asyl eller på andra sätt håller sig utanför asylsystemet behöver återvända hem. När gränsen mellan vilket stöd som ges till de som vistas legalt och illegalt suddas ut försvinner respekten för vårt rättssamhälle och asylsystemet urholkas. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/62q1o/gatubarnen-behover-sattas-i-lasta-boenden