månadsarkiv: maj 2018

Lika för alla måste gälla – Skriver i SvD

Orättvisorna mellan olika grupper i samhället riskerar att sättas på sin spets om inte samma regler gäller för alla på bostadsmarknaden. Det ska inte spela någon roll om du är född i Stockholm eller nyanländ – samma regler ska gälla.

Därför vill jag och 23 andra M-kollegor i Sthlms län se en nationell reglering som innebär att nyanlända maximalt erbjuds bostad av kommunen i två år. Därefter gäller eget ansvar eller stöd från kommunen för akuta behov precis som för alla andra. https://www.svd.se/lika-for-alla-maste-galla-pa-bostadsmarknaden

 

Inget försörjningsstöd till den som vistas illegalt

Socialdemokraterna i Stockholm har beslutat att kommunen ska betala försörjningsstöd till människor som upprätthåller sig illegalt, samtidigt som Stefan Löfven säger att personerna ska utvisas. Frågan är vems linje som gäller? Vi moderater är tydliga! https://www.stockholmdirekt.se/debatt/m-fel-att-ge-forsorjningsstod-till-papperslosa/repreh!VkqhmxhWoWMmvR0WaI4KsQ/