månadsarkiv: mars 2018

Skriver i Aftonbladet om en av mina hjärtefrågor

Politiker ska inte fatta beslut om människors mest privata familjefrågor. Socialtjänsten är det enda verksamhetsområde i en kommun där fritidspolitiker tar beslut om enskilda individer. Det är dags att reformera socialtjänsten. Skriver i Aftonbladet, läs mer här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/VRp174/klafingriga-politiker-styr-i-socialtjansten

 

Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden hänger ihop för nyanlända

För många av de nyanlända som kom under vintern 2015/2016 börjar den tvååriga etableringsfas som innebär att kommunen ansvarar för att ordna bostad och sysselsättning att nå sitt slut. För nyanlända personer utan kontaktnät och utan en fast inkomst är möjligheterna att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden i storstadsregionerna näst intill obefintliga. För att nyanlända ska få en realistisk chans till integrering, försörjning och ett boende, krävs ett samlat grepp om arbetsmarknadspolitiken. Skriver tillsammans med vice ordförande för SHIS, Johan Brege. https://www.stockholmdirekt.se/debatt/moderaterna-fler-ska-jobba-har-ar-vara-forslag/reprcn!aplQlE4Aw444@9ePMJcoxQ/