månadsarkiv: januari 2018

Skriver i Aftonbladet med MQ

Skriver idag i Aftonbladet tillsammans med representanter från MQ om varför vi ska tillåta surrogatmödraskap utan ersättning. I Sverige i dag hjälper vi ofrivilligt barnlösa på i stort sett alla sätt som går utom genom just surrogatmödraskap. Vi tillåter IVF, äggdonation, spermiedonation och en statlig utredning har även föreslagit att tillåta embryodonation. Det finns dock många som inte har en livmoder eller av medicinska skäl inte kan bära fram ett barn och då skulle altruistiskt surrogatmödraskap vara ett alternativ. Vid ett altruistiskt surrogatmödraskap utgår ingen ersättning till kvinnan som bär barnet.uistiskt surrogatmödraskap vara ett alternativ. Vid ett altruistiskt surrogatmödraskap utgår ingen ersättning till kvinnan som bär barnet.I Sverige lever redan i dag 100-tals barn som kommit till med hjälp av surrogatmödraskap utomlands. Men genom att göra altruistiskt surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan en transparent och förutsägbar process säkras för fler.Att bli förälder är ingen rättighet. Däremot är IVF-surrogatmödraskap en fantastisk möjlighet för annars barnlösa att bli föräldrar, när alla andra möjligheter är uttömda. Svenska barn kommer fortsätta att födas med surrogatmödraskap, men då i utlandet. Genom att göra altruistiskt men kontrollerat surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan vi skapa en trygg process här hemma, till fördel för alla inblandade.Att bli förälder är ingen rättighet. Däremot är IVF-surrogatmödraskap en fantastisk möjlighet för annars barnlösa att bli föräldrar, när alla andra möjligheter är uttömda. Svenska barn kommer fortsätta att födas med surrogatmödraskap, men då i utlandet. Genom att göra altruistiskt men kontrollerat surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan vi skapa en trygg process här hemma, till fördel för alla inblandade.