månadsarkiv: augusti 2017

Skriver i Aftonbladet

Antalet gatubarn ökar och det är dags att agera. För mig är det självklart att asylsökande ungdomar ska få juridiskt och socialt stöd, samt att de som får uppehållstillstånd ska få bästa möjliga hjälp att integreras. Men de som får avslag, inte söker asyl eller på andra sätt håller sig utanför asylsystemet behöver återvända hem. När gränsen mellan vilket stöd som ges till de som vistas legalt och illegalt suddas ut försvinner respekten för vårt rättssamhälle och asylsystemet urholkas. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/62q1o/gatubarnen-behover-sattas-i-lasta-boenden

 

Ta utsattas rättigheter på allvar

Skriver med Börje Häggman om att politiken har ett ansvar för att se till att personer som lever med en funktionsvariation får det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi vill utveckla stadens verksamheter, ta del av innovationer som skapas och förbättra stadens avtal med bättre villkor för utförarna och högre kvalité för brukarna. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-utsattas-rattigheter-pa-allvar-18202

Inga barn ska bo på Stockholms gator

Vi ska inte ha gatubarn som lever på Stockholms gator, den rödgrönrosa majoritetens förslag är tandlösa. Om ungdomar avviker gång på gång, begår brott och använder droger måste vi kunna låsa in ungdomarna temporärt för att trygga både ungdomarnas och medborgarnas säkerhet.https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/m-vill-se-hardare-tag-mot-gatubarnen/repqhc!0JAloaWq4XM6l2v7HDHeTQ/