månadsarkiv: april 2017

Intervju i Sveriges radio

Majoriteten planerar att lägga över 44 mkr de kommande 2 åren för olika insatser till EU-medborgare, men det finns ingenting som visar på att det kommer att leda till att antalet EU-medborgare på våra gator kommer att minska. I en tid när socialtjänsten i stadsdelarna går med över 100 mkr i underskott är detta en felaktig politisk prioritering. Intervjuas av Sveriges radio om detta. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6680140

 

Intervju i DN om hemlösa barnfamiljer

Intervjuad av DN med anledning av att antalet hemlösa barnfamiljer ökar kraftigt i Sthlm. Att få växa upp under stabila boendevillkor är en mycket viktigt faktor för att kunna klara skolan och ha en fungerande fritid. Barn ska inte tillbringa långa perioder av sin uppväxt på hotell eller vandrarhem. https://www.dn.se/sthlm/m-kraver-handlingsplan-mot-hemloshet-bland-barnfamiljer/