månadsarkiv: mars 2016

Intervju i Bromma tidning

Bromma tidning intervjuar mig med anledning av min kritik mot socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP). Vill vi ha en mångfald av utförare i staden måste samma regler gälla för alla och vi ska inte stödja företag och verksamheter som är kopplade till organisationer som inte följer lagstiftning eller delar stadens grundläggande demokratiska värderingar. Läs artikeln här

Verksamhetsbesök på Ungdomsjouren

Tidigare i veckan besökte jag Ungdomsjouren tillsammans med mina kollegor från M-gruppen i Socialnämnden. Ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar och nätter med att söka upp och etablera kontakt med ungdomar i Stockholms riskmiljöer och har mycket kontakt med de ensamkommande barn som befinner sig runt Plattan. Det var mycket intressant att få följa med ute en kväll och det gav bra inspel till vår pågående politikutveckling.