månadsarkiv: september 2015

Vilken sanning stämmer, den till medborgarna eller den till EU:s sociala fond?

Slutreplikerar Ewa Larsson (MP) angående  den rödgrönrosa majoritetens förslag om sex- och samlevnadskurser för barn till EU-medborgare. Moderaterna yrkade återremiss på projektansökan för att ansökan skulle stämma överens med stadens intentioner, något Ewa Larsson (MP) vägrade att gå med på. Efter att ha läst socialborgarrådets senaste inlägg i Dagens Samhälle kan jag bara ställa mig en fråga: Vilken sanning stämmer, den till medborgarna eller den till EU:s sociala fond?  Artikeln finns att läsa här