månadsarkiv: mars 2015

Motion om regelverket vid avhysningar

Just nu ser vi att utmaningarna kring att allt fler illegala boplatser ökar på Stockholms gator. Det regelverk vi har i dag ger möjlighet att möta utmaningarna men samtidigt saknar kommuner de rätta verktygen för att kunna använda regelverket effektivt.

Jag och Anna König Jermyr skriver därför i en motion att Stockholm ska ta ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen till regeringsnivå och hemställa hos regeringen om en översyn av gällande lagstiftning.

För mig är det självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler kortsiktiga sängplatser som vänstermajoriteten gör i dag. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta. Läs mer här: http://moderaterna.net/blog/2015/03/10/stockholm-ska-krava-av-regeringen-att-se-over-regelverk-kring-avhysningar/